• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Disclaimer voor  b2b.dekleinekeuken.com


Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dekleinekeuken.com, zoals deze
beschikbaar is gesteld door De Kleine Keuken. In deze disclaimer geven wij aan
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie
niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag
de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Kleine Keuken is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Kleine Keuken.
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten
die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten,
vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De
Kleine Keuken te mogen claimen of te veronderstellen.
De Kleine Keuken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en
of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor
om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder
enige voorafgaande mededeling. De Kleine Keuken aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via
hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.dekleinekeuken.com op deze pagina. Deze disclaimer is
gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl